Om Orsa JSK

Vad är Orsa Jakt & Sportskytteklubb för någonting??

Jo, en skytteklubb som håller till uppe vid Orsa Tallheds Flygfält, klubben bildades då banan byggdes för 23 år sedan (1985), vi har idag tillgång till en 50 meters viltmålsbana, en 80 meters viltmålsbana, Inskjutningsbana samt en trapbana och en helt nybyggd skeetbana, topputrustad med Beomats kastare och deras trådlösa akustik anläggning. Vi bedriver skytteträningar för den enskilde jägaren inför årets alla jakter, vi är en av de godkända jägarexamens skjutbanorna som finns i länet , och bedriver en stor sådan verksamhet med både träningar och uppskjutningar vi arrangerar även flera kuljaktstigar varje år.

Styrelsen för klubben under år 2012, ser ut som följer

STYRELSEN

Ordförande: Mats Smids,
Borbosgatan 18, 794 30 ORSA
0250-426 64, 070-587 25 87

Sekreterare: Olle Liljedahl
Östra Stackmora 5516, 794 93 ORSA
0250-408 75, 073-098 06 14

Kassör: Erik Jemth,
Åbergamyrvägen 5, 794 93 ORSA
0250-55 01 15, 070-543 26 35

Ledamöter:

Kewe Johansson,
Blickusvägen 39, 794 32 ORSA
0250-402 21, 070-209 36 70

Hans Pettersson,
Åberga 3749, 794 93 ORSA
0250-55 03 21, 070-559 53 21

Nils-Georg Axelsson,
Turistvägen 494 Stackmora, 794 93 ORSA
0250-414 75, 070-628 46 77

Lars Eriksson,
Kvarnåkersvägen 11, 794 93 ORSA
073-182 89 69