I väntan på prisutdelningen.

I väntan på prisutdelningen.